WELKOM

Ada coacht individuen en organisaties

Organisatie
coaching

Individuele
coaching

Organisatie
coaching

Individuele
coaching

OVER MIJ
OVER MIJ

Wie?

Ik ben gefascineerd door wat er werkt in organisaties, door mensen die zich inzetten en over hun eigen schaduw stappen en resultaten bereiken. Daar heb ik ontzag voor. Ik onderzoek de kritische succesfactoren die maken dat ambities omgezet worden in successen. Het zit in mijn natuur om me daar druk over te maken. De eerste voorbode is te vinden in mijn kindertijd. “Ada! Ze hebben ruzie buiten.” Liet mijn kleurstiften vallen… rende naar buiten…. kwam 10 minuten later terug…. en zei; “Opgelost”.

Strategisch partnerschap

Resultaatverantwoordelijke teams

Uitzoomen om dichterbij de komen.

Nieuwsbrief 2015