OVER MIJ

Wie?

Ik ben gefascineerd door wat er werkt in organisaties, door mensen die zich inzetten en over hun eigen schaduw stappen en resultaten bereiken. Daar heb ik ontzag voor. Ik onderzoek de kritische succesfactoren die maken dat ambities omgezet worden in successen. Het zit in mijn natuur om me daar druk over te maken. De eerste voorbode is te vinden in mijn kindertijd. “Ada! Ze hebben ruzie buiten.” Liet mijn kleurstiften vallen… rende naar buiten…. kwam 10 minuten later terug…. en zei; “Opgelost”.

Als bedrijfseconoom kijk ik altijd naar wat opvalt in bedrijfsprocessen, opbrengsten en kosten. Als coach vertaal ik dat naar opvallende patronen, meervoudige belangen en menselijke behoeften.

Ik ‘leef’ mijn vak. Ik kan patronen niet meer NIET zien. Ik merk ze op en ben me bewust van mijn eigen oordeel. Ik kies of ik aan dat oordeel ga ‘hangen’ en wanneer ik blijf onderzoeken en ga interveniëren.

In 1998 begon ik als organisatiecoach. Als ik een klant spreek uit die tijd wil ik wel toefluisteren: “Sorry, ik was 32 jaar, ik had nog maar weinig ervaring, ik had een hamer in hand en zag in alles een spijker……”
Misschien doe ik mezelf tekort als beginner, maar ik weet inmiddels dat elke vraag om een eigen antwoord vraagt. Ik vraag door tot we de ECHTE vraag komen. Dat kost soms tijd maar levert een beter resultaat op. De onderliggende vraag heeft meestal te maken zich herhalende patronen, de onderstroom dus.

Sommige vragen zijn complex en benader ik systemisch. Waar heeft je vraag mee te maken? Wanneer is het probleem of dilemma begonnen? Wanneer doet het zich wel en niet voor? Wat of wie houdt het in stand? Hoe staat het met de balans tussen geven en nemen?

Andere vragen zijn eenduidig en benader ik enkelvoudig. Wat heb je nodig om het anders te doen? Hoe herken je de situatie waarin je je onmachtig voelt? Hoe kun jij je invloed vergroten (op je eigen werk en leven)?

Geen eenvoudige vragen trouwens. Deze dilemma’s veroorzaken wellicht dat je vastloopt of niet realiseert wat je wilt bereiken. En ze vragen soms om oefenen en soms om diepgravend onderzoek. Maar het zijn vragen die betrekking hebben op jou zelf.

 


Samenwerkingspartners, NOLOC en Raad van Toezicht

Sheconsult coachte al duizenden vrouwen om hun stress te reduceren en weer met plezier naar hun werk te gaan. En Sheconsult coacht bij werk issues, als niet gezien worden, onzekerheid, waardering en het ontbreken van werkgeluk. Ada is een van de coaches van SheConsult, met name bij loopbaan vragen en vragen rond de dynamiek in de boardroom.

Achmea werkt met een selecte groep coaches waar ik al jaar en dag deel van uitmaak.

NOLOC Certificering: Ada beheerst het vak van loopbaanbegeleiding. Het keurmerk RL zegt iets over dat Ada op transparante en gestructureerde manier werkt aan de kwaliteit van haar beroepsuitoefening. Ada heeft beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring. Door het keurmerk Register Loopbaanprofessional is in de markt duidelijk welke loopbaanprofessionals door middel van toetsing voldoen aan de gestelde hoge kwaliteitseisen.

Ada is lid van de Raad van Toezicht van AchterhoekVO en heeft in de zomer van 2022 voor een tweede termijn van 4 jaar bijgetekend. Achterhoek VO is als samenwerkingsstichting het bevoegd gezag van de scholen. De raad van toezicht functioneert als intern toezichthouder.